Vítejte na stránkách obce Salaš

Místní poplatky

Místní poplatky


Všechny poplatky jsou aktuální dle vyhlášek schválených zastupitelstvem obce Salaš.


  • ÚČTÁRNA OBEC SALAŠ
    účetní Alena Háblová, tel. 572 571 220, mobil: 774 120 693, email: ucetni@salasuh.cz

  • Poplatek za odvoz komunálního odpadu – popelnice v obci

Hradí jej každá osoba s trvalým pobytem ve výši 750,– Kč ročně.

Polatek 750,– Kč ročně se platí i za každý neobydlený byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci na území obce Salaš, a to bez nároku na slevu.

Doporučujeme s úhradou poplatku vyčkat do konce února příslušného roku, kdy bude od základního poplatku odečtena sleva za získané EKObody při zapojení do MESOH.

Při zapojení do MESOH jsou na Vašem odpadovém účtu uvedeny pouze orientační částky poplatku. Proto v případě on-line úhrady poplatku také doporučujeme ověřit přesnou částku (po odečtení slevy) předem na pokladně obce Salaš telefonicky – 572 571 220 nebo emailem – ucetni@salasuh.cz.

Poplatek lze uhradit na účet 12925721/0100 s VS číslo domu/chaty/cha­lupy.


  • Poplatek za psa

Hradí jej vlastník za každého psa v obci Salaš ve výši 100,– Kč ročně

Poplatek lze uhradit na účet 12925721/0100 s VS číslo domu/chaty/cha­lupy.


  • Poplatek z ubytování

Sazba poplatku činí 20,– Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku. S poplatkem z ubytování souvisí také oznamovací a evidenční povinnost viz. vyhláška.


  • Poplatek za užívání veřejného prostranství

Sazba poplatku činí 5,– Kč za 5m2 na obecních pozemcích specifikovaných ve vyhlášce. 


  Prosím čekejte...