Vítejte na stránkách obce Salaš

Vyhlášky

Vyhlášky

Vyvěšení záměru č. 0102/R04/23 převodu nemovitých věcí v očekávaných výměrách včetně veškerých součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje

Zlínský kraj vyhlašuje záměr bezúplatného převodu nemovitých věcí v očekávaných výměrách včetně veškerých součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje, a to: pozemků

 • p. č. 690/6, ostatní plocha, o výměře 6 m2,
 • p. č. 690/7, ostatní plocha, o výměře 4 m2,
 • p. č. 690/8, ostatní plocha, o výměře 7 m2,

oddělených z původního pozemku p. č. 690/1 geometrickým plánem č. 689–18/2020, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Salaš a k. ú. Salaš u Velehradu; pozemku

 • p. č. 690/5, ostatní plocha, o výměře 14m2,

odděleného z původního pozemku p. č. 690/1 geometrickým plánem č. 553–18/2019, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Salaš a k. ú. Salaš u Velehradu; pozemků

 • p. č. 690/9, ostatní plocha, o výměře 41 m2,
 • p. č. 690/10, ostatní plocha, o výměře 42 m2,
 • p. č. 690/11, ostatní plocha, o výměře 56 m2,

oddělených z původního pozemku p. č. 690/1 geometrickým plánem č. 694–18/2020, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Salaš a k. ú. Salaš u Velehradu; pozemků

 • p. č. 206/2, ostatní plocha, o výměře 396 m2,
 • p. č. 206/3, ostatní plocha, o výměře 507 m2,
 • dílu „d“, o výměře 1 m2,
 • dílu „e“, o výměře 3 m2,

oddělených z původního pozemku p. č. 206 geometrickým plánem č. 714–2170/2022, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Salaš a k. ú. Salaš u Velehradu.

Zveřejněno od: 7. 2. 2023 23:55   Zveřejněno do: 23. 4. 2023 23:55  
Vyhlášky Platí pro: Celou obec
Vytvořil: Obec Salaš 7. 2. 2023 23:55
Přílohy k hlášení
dl-4262463997125029736.pdf Zobrazit
  Prosím čekejte...