Vítejte na stránkách obce Salaš

Odpadové hospodářství

Odpady

SBĚRNÝ DVŮR A KOMPOSTÁRNA BUCHLOVICE

Kostelanská 2128, 686 03 Staré Město


OTEVÍRACÍ DOBA

Pondělí – Pátek 7:00 – 17:00 hodin (do 16:00 hodin v zimním období)

Sobota 8:00 – 12:00 hodin


Při odevzdávání odpadů musíte předložit OP. Při příjezdu se musíte nejprve nahlásit na evidenci a odpady následně zvážit


Pro občany mikroregionu Buchlov:

  • Od ledna 2022 můžete odevzdat již NEOMEZENÉ množství odpadů na občanský průkaz
  • Při příjezdu je nutné předložit pro kontrolu občanský průkaz.
  • Upozorňujeme, že odpady je nutné přivézt již přetříděné nebo je roztřídit zde u nás.
  • ZDARMA přebíráme většinu běžných odpadů z domácností (objemný odpad, papír, sklo, plast, bioodpad, dřevo, dřevotřísku a čistou zeminu)
  • přebíráme STAVEBNÍ SUTĚ ZA POPLATEK dle platného ceníku
  • nebezpečné odpady přebíráme pouze při nálezu v dovezeném odpadu a to jen v malém množství (eternit, aj.)
  • přebíráme ZDARMA pneu v jakémkoli množství
  • Přebíráme ZDARMA elektro, menší baterie, lednice a mrazničky (bez chybějících komponentů), pračky, trouby, aj.

O odevzdání odpadů podrobněji v dokumentu BIOKOMP 2022. 
SBĚRNÉ MÍSTO U BÝVALÉ JEDNOTY


OTEVÍRACÍ DOBA

každou první sobotu v měsíci

9:00 – 10:00 hodin


Ve sběrném dvoře jsou k dispozici čtyři velkoobjemové kontejnery. Jeden je určen na bioodpad, dva na velkoobjemový odpad, a jeden na směsný komunální odpad.

Ve sběrném dvoře můžete odevzdávat biologický odpad, kovový odpad, použitý kuchyňský olej, sklo a drobný elektroodpad.

Ve sběrném dvoře nelze odevzdávat suť, stavební materiál, pneumatiky, zbytky asfaltu, azbest apod.

Můžete zde také odevzdat pytle s plasty, svázaný papír, zabalené plechovky. Určeno především pro chataře, kteří nemají odvoz od domu.

Ve sběrném dvoře lze odevzdávat odpad v přiměřeném množství. Pokud tedy chystáte velký úklid celého domu, využijte prosím sběrný dvůr a kompostárnu BIOKOMP, s.r.o. v Buchlovicích. Není možné, aby odpad z jedné domácnosti zaplnil jeden celý kontejner.


Za rozumné třídění Vám děkujeme.


Odevzdávat odpad lze ale pouze ve otevírací dobu sběrného dvora – ne jindy!

  Prosím čekejte...