Vítejte na stránkách obce Salaš

Současnost

Současnost obce

V obci žije více než 400 stálých obyvatel. V letních měsících se jejich počet zvyšuje o téměř stejné množství rekreantů, neboť v obci je několik rekreačních chatařských oblastí, kde je vystavěno přes 100 rekreačních chat a chalup.

Obec je vybavena veřejným vodovodem, kanalizace je jen neúplná, se zaústěním do potoka. Není zde škola ani školka, děti z obce dojíždějí do sousedního Velehradu. V budově obecního úřadu je umístěna hasičská zbrojnice. Místní jednotka hasičů je kvalitně vybavena zařízením pro zásahy včetně obnoveného vozového parku. V pronajaté obecní budově je provozován soukromý obchod se smíšeným, převážně potravinářským zbožím. Dále je zde pohostinství s celoročním provozem ubytováním a jeden sezónní bufet. Z ostatních služeb zde působí ještě opravna kol a dřevozpracující pila.

Pro kulturní a sportovní vyžití slouží občanům i návštěvníkům obce místní víceúčelové hřiště s nově vybudovaných zázemím a dětským hřištěm. Budova bývalé školy je opravena na kulturní objekt s názvem Obecní dům Stará škola. Zde je umístěn kulturní sál se zázemím a kuchyní, dále pak knihovna, posilovna a sklady. Obec vlastní i budovu bývalé Jednoty ve středu vesnice, která na své využití prozatím čeká. Teď slouží jako skladovací prostor pro soukromé firmy.

Ze sakrálních staveb se v obci nachází kaple z roku 1933 a dřevěná zvonice z 19. století.

Obec žije poměrně bohatým kulturním a sportovním životem, tradičními událostmi jsou v obci košty slivovice i vína, letní Neckyáda na požární nádrži, atletické přebory dětí na konci prázdnin, cyklistické závody, tradiční fašank, zimní setkání občanů, ples, výstava hub a řada soutěží v požárním sportu. Každoročně si koncem dubna občané připomínají tragédii 20ti salašských občanů, zavražděných na sklonku 2. světové války ustupujícími německými okupanty.

Obcí prochází několik značených turistických tras, křižujících pohoří „Chřiby“, dále jedna dálková a několik regionálních cyklotras. V katastru obce jsou vyhlášeny tři přírodní památky, zahrnující staré porosty kyselých a zakrslých bučin.

Dopravní obslužnost obce je zajišťována autobusovým spojením z Uherského Hradiště.

  Prosím čekejte...