Vítejte na stránkách obce Salaš

Okolí


Blízké okolí

Historické památky:

 • Památník – salašské tragedie se nachází necelý 1 km severozápadně od obce. Je zde symbolický hřbitůvek dvaceti salašských občanů, zavražděných na sklonku druhé světové války. Na informační tabuli je možné se seznámit s historií této události.


 • Památník partyzánského oddílu „Olga“ a Tománkovu hájenku lze nalézt ještě o 2 km dále od místa salašské tragedie. V tomto místě byl na sklonku druhé světové války ve staré hájovně ubytován partyzánský oddíl „Olga“, který byl součástí partyzánské brigády „Jana Žižky z Trocnova“, působící v Beskydech.


 • Pomník padlých partyzánů na Bunči byl na hranicích okresů Uherské Hradiště a Kroměříž postaven z pískovcových kvádrů v roce 1965. Nese jména devatenácti partyzánů, padlých v bojích v době působení partyzánského oddílu v Chřibech.


Přírodní památky:

 • Buchlov kámen skalisko 535,5 m n.m., asi 3 km západně od obce Salaš. Jedná se o plochý, zčásti zalesněný hřbet s 12 m vysokou izolovanou pískovcovou skálou, která nabízí několik nepříliš náročných stěnových výstupů. Pověst, týkající se tohoto skalního útvaru byla roku 1931 zpracována jako loutková hra Fr.Čechem.


 • Zavěšené skály skupina pískovcových skal na volném prostranství, asi 4 km severozápadně od obce, které jsou jakoby zavěšené do okolní přírody.


 • Zlacká studánka, kamenná studánka 1 km severovýchodně od obce byla vybudována roku 1862 a zachycuje vydatný pramen vyvěrající z úbočí vrcholu „Hrušová“. Podle místní pověsti byl pramen vody objeven při pokusu najít zlato.

 • U lvích hlav studánka, jejíž pramen chrání dvě kamenné lví hlavy, jejichž autorem je údajně syn hajného na Bunči. Voda vytékající z kamenných hlav je hodně prosycena vápencem. Lidé si do této vody dávali kytice květin, které zkameněly po pokrytí vápencem a vydržely léta.


 • Nazaert je starý lesní porost v suťovisku s četnými prameništi. Lokalita má rozlohu 2,80 ha, je součástí evropsky významné lokality Chřiby, a je v péči Krajského úřadu Zlínského kraje.


 • Máchova dolina je přírodní památka severně od obce Salaš, a patří také mezí evropsky významné lokality. Důvodem ochrany je zachování ojedinělého typu kyselých bučin značného stáří.Turistické cíle:


 • Brdo nejvyšší bod Chřibů, 586,9 m n.m., 5 km severozápadně od obce. Vrchol úzkého hřbetu s příkřejším severozápadním svahem, tvořený pískovci a slepenci. V jihovýchodním svahu jsou patrné zbytky valového opevnění lužické kultury z konce doby bronzové. Na vrcholu kopce stojí kamenná, 23,9 m vysoká rozhledna, z jejíhož vyhlídkového ochozu je možné spatřit celé Chřiby, Vsetínské vrchy, Beskydy, Jeseníky, Malé Karpaty, a za příznivého počasí i Malou Fatru a Roháče.

 • Bunč turistické a rekreační středisko, důležitá křižovatka turistických tras, 544 m n.m., 5 km sz od obce Salaš.Klub československých turistů Kroměříž zde postavil v roce 1921 turistickou útulnu. V současnosti je tento turistický objekt s restaurací, apartmány a chatkami provozován firmou „Jelínek Vizovice“ .

 • Myslivecká střelnice Salaš asi 1 km východně, při silnici na Velehrad. Dříve okresní střelnice mysliveckého svazu je dnes provozována soukromým nájemcem a slouží jak pro výcvik myslivců, tak i pro individuální zájemce o sportovní střelbu.


 • Pro cyklovýlet či pěší výlet můžete využít aplikaci Na kole i pěšky, kdy postačí do vyhledávače zadat název naší obce, a můžete si vybrat z velkého množství tras na kole i pěšky.  Prosím čekejte...