Vítejte na stránkách obce Salaš

Okolí

Blízké okolí

Historické památky:

  • Památník – salašské tragedie se nachází necelý 1 km severozápadně od obce. Je zde symbolický hřbitůvek dvaceti salašských občanů, zavražděných na sklonku druhé světové války. Na informační  tabuli je možné se seznámit s historií této události.


  •  Památník partyzánského oddílu „Olga“ lze nalézt ještě o 2 km dále od místa salašské  tragedie. V tomto místě byl na sklonku druhé světové války ve staré hájovně ubytován partyzánský oddíl „Olga“, který byl součástí partyzánské brigády „Jana Žižky z Trocnova“, působící v Beskydech.


  • Pomník padlých partyzánů na Bunči byl na hranicích okresů Uherské Hradiště a Kroměříž postaven z pískovcových kvádrů v roce 1965. Nese jména devatenácti  partyzánů, padlých v bojích v době působení partyzánského oddílu v Chřibech.

 


Přírodní památky:

  • Buchlov kámen skalisko 535,5 m n.m., asi 3 km západně od obce Salaš. Jedná se o plochý, zčásti zalesněný hřbet s 12 m vysokou izolovanou pískovcovou skálou, která nabízí několik nepříliš náročných stěnových výstupů. Pověst, týkající se tohoto skalního útvaru byla roku 1931 zpracována jako loutková hra Fr.Čechem.


  •  Zavěšené skály skupina pískovcových skal na  volném prostranství, asi  4 km severozápadně od obce, které jsou jakoby zavěšené do okolní  přírody.


  •  Zlacká studánka, kamenná studánka 1 km severovýchodně od obce byla vybudována roku 1862 a zachycuje vydatný pramen vyvěrající z úbočí vrcholu „Hrušová“. Podle místní pověsti byl pramen vody objeven při pokusu najít zlato.

 

  • U lvích hlav  studánka, jejíž pramen chrání dvě kamenné lví hlavy, jejichž autorem je údajně syn hajného na Bunči. Voda vytékající z kamenných hlav je hodně prosycena vápencem. Lidé si do  této vody dávali kytice květin, které zkameněly po pokrytí vápencem a vydržely léta.Turistické cíle:


  •  Brdo nejvyšší bod Chřibů, 586,9 m n.m., 5 km severozápadně od obce. Vrchol úzkého hřbetu s příkřejším severozápadním          svahem, tvořený pískovci a slepenci. V jihovýchodním svahu jsou patrné zbytky valového opevnění lužické kultury z konce doby bronzové. Na vrcholu kopce stojí kamenná, 23,9 m  vysoká rozhledna, z jejíhož vyhlídkového ochozu je možné  spatřit celé Chřiby, Vsetínské vrchy, Beskydy, Jeseníky, Malé  Karpaty, a za příznivého počasí i Malou Fatru a Roháče.

 

  • Bunč turistické a rekreační středisko, důležitá křižovatka turistických  tras, 544 m n.m., 5 km sz od obce Salaš.Klub  československých turistů Kroměříž zde postavil v roce 1921 turistickou útulnu. V současnosti je tento turistický objekt s restaurací, apartmány a chatkami provozován firmou „Jelínek Vizovice“ .

 

  • Myslivecká střelnice Salaš  asi 1 km východně, při silnici na Velehrad. Dříve okresní střelnice mysliveckého svazu je dnes provozována soukromým nájemcem a slouží jak pro výcvik myslivců, tak i pro individuální zájemce o sportovní střelbu.
  Prosím čekejte...